Zorgfietstotaal.nl

Zorgfietstotaal.nl

De deelfietsen van Zorgfietstotaal.nl geven hulpbehoevenden de kans om zelfstandig per fiets de wereld te ontdekken. De ingebouwde slimmigheidjes en het draadloos opladen, maakt de fiets toegankelijk en altijd bereikbaar. Maar hoe is dat voor de gebruiker? Door ons te verplaatsen in de eindgebruiker, ontvouwd zich een verhaal van een oudere hulpbehoevende meneer die gebruik maakt van deze fiets. Een veilig en verantwoord avontuur.

Op deze pagina vind je verschillende cases waarin wij onze expertise met veel plezier hebben toegepast.

credits

Creative Director
Peter Sinnige

Storyline & Copywriting
Peter Sinnige
Jurian Gerard

Storyboard
Falko Dijkstra

Design
Falko Dijkstra

Animation
Falko Dijkstra

Sound Design
Jurian Gerard

Ook interessant

OVER MSTRWRK

CONTACT

Pluto 13
8448 CM Heerenveen

mail@mstrwrk.studio